Communicatie

WIE IS DE COMMISIE COMUNICATIE:

Een team van zusters die door het PLT zijn aangesteld om in de provincie communicatie te bevorderen en informatie’s  en activiteiten te documenteren in de Nederlandse provincie en deze aan de zusters door te geven en te verspreiden.

MISSIE:

  • Het verkondigen van het Koninkrijk van God door gebruik te maken van de media. 
  • Ondersteuning van communicatie tussen leken collega’s  en medezusters van   onze provincie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  • Het versterken van de gemeenschapsband en eenheid bevorderen in de SSpS communiteiten door middel van de bestaande media (Onder Ons en Website).

De commissie communicatie bestaat uit:
Zr. Judith, Zr. Medylyn, Zr. Melina en Zr. Lili