Den Haag - HIRCOS

Haagse Internationale Religieuze Communiteit Schilderswijk 

Deze internationale missionaire gemeenschap, ging in 1995 van start in de 'Schilderswijk' met vier zusters SSpS en twee paters SVD. Momenteel zijn er vier zusters en zes paters afkomstig uit Nederland, Indonesië, India, Paraquai, Congo en Polen. De schilderswijk is de meest internationale van de stad, maar ook de armste wijk. Ze heeft een omtrek van een vierkante kilometer en er wonen rond de 34.000 mensen afkomstig uit verschillende werelddelen. Je vindt er Surinamers, Turken, Marokkanen, Antillianen, Afrikanen, mensen uit het Midden- en Verre Oosten en rond 10% Nederlanders! De Schilderswijk heeft een gelovige bevolking: er zijn 11 moskeeën, enkele hindoe tempels en 16 christelijke gemeenschappen.

              
 Zr Evira uit Indonesië(2e van links)                    Zr Shyny uit India (links)

De leden van de gemeenschap trekken zich het lot aan van de vele kansarmen in deze wijk. Naast het werk in de verschillende (Spaans-, Portugees-, Indonesisch-, Engels-, Nederlands sprekende) parochies kun je de zusters en paters vinden bij verschillende pastorale en diaconale diensten, b.v. bij het 'Aandachtscentrum', een plaats waar aandacht wordt besteed aan mensen aan de rand van de maatschappij; 'het Wereldvenster' waar Nederlandse taallessen worden gegeven aan buitenlanders, grotendeels vluchtelingen; het Leger des Heils waar dak- en thuislozen, ex- drugs en alcoholverslaafden worden opgevangen; het OBV, een ontmoetingsplaats voor buitenlandse vrouwen.

Pater Clement uit Congo (links) 

Samen met de Paters van Afrika vormt HIRCOS in de Haagse Schilderswijk het zogenaamde 'Missionair Pastoraat'. De doelstelling van het M.P. is om in evangelische bewogenheid te proberen het evangelie gestalte te geven in een multiculturele samenleving door het bevorderen van wederzijds respect en vertrouwen en van onderlinge samenwerking tussen mensen van verschillende culturen en godsdiensten. Dit gebeurt op kerkelijk en niet-kerkelijk niveau, overal staat de mens centraal. Het gaat om rechtvaardigheid, vrede en heelheid van de schepping, om liefde en verlossing voor ieder mens.  Meer informatie op www.hircos.simpsite.nl