Tilburg - Missiezusters

De eerste missiezusters kwamen in 1923 naar Tilburg om in de school van het nieuwe stadsdeel LOVEN les te geven. Al gauw waren de zusters actief in het jeugdwerk en met 'op kamp gaan' hebben ze menig kind een heerlijk vakantie bereid. Ook de zieken en bejaarden werden niet vergeten en voor instructies voor doopleerlingen e.d. was er ook altijd tijd. Veel zusters hebben zich aan de katholieke onderwijsinstellingen in Tilburg op hun toekomstige taken in de missie kunnen voorbereiden. Het werk in de scholen is al enige tijd afgelopen, maar het sociaal en parochieel werk gaat gewoon door, al is er daarbinnen intussen veel veranderd.

De gemeenschap bestaat nu uit vier zusters afkomstig uit Indonesië, India en de Filippijnen. De zusters leven sinds 2002 niet meer in een klooster apart maar midden tussen de mensen in een flatgebouw op de plek van de vroegere kerk. De kerktoren staat er nog en op de benedenverdieping is een ruimte waar mensen samen kunnen komen om liturgie te vieren.  
De missiezusters in Tilburg proberen in te gaan op de noden van deze tijd in kerk en samenleving. Dat begint met de uitstraling dat het mogelijk en verrijkend is om in een interculturele gemeenschap te leven, ondanks en dankzij de verschillen. 

De zusters vinden kracht in gebed en meditatie
en geven hun missie verder handen en voeten in:

Wijkactiviteiten
Allochtone vrouwengroep: ontmoeting en onderling contact, taalverbetering, zelfvertrouwen opbouwen.

Stichting Netwerk Religieuzen voor Vluchtelingen

die tot doel heeft ondersteuning te geven aan asielzoekers door middel van tijdelijke opvang en begeleiding. Het streven is om asielzoekers onderdak en een thuisgevoel te geven voor maximaal drie maanden, maar zo nodig verblijven ze langer in de huizen.

HIV vereniging afdeling Brabant
Een zuster werkt als crisis buddy voor nieuwe Nederlanders (asielzoekers afkomstig uit Afrika e.a. landen) die geïnfecteerd zijn met het HIV virus. Het werk bestaat uit begeleiding, gesprek voeren en dienstverlening. 

Verder nemen de zusters deel aan parochiële activiteiten zoals bij de MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) groep, de Samaritaan groep, de Kerk en Samenleving en Woord Communie Viering groepen. 

Kennismaken en/of meeleven met onze zusters 

Ben je tussen de 18 en 38 jaar en voel je je aangesproken door onze missionaire multiculturele manier van leven. Vraag je je af of religieus leven iets voor jou zou kunnen zijn? Neem dan eens contact op voor een gesprek of kennismakingsbezoek.

Missionaire H. Geest Gemeenschap - MHGG