Treebeek - Klooster Zonneborgh

Ons kloostertje in Treebeek
In 1918 kwamen de eerste missiezusters naar Treebeek-Brunssum in Zuid Limburg. In de in deze streek gevestigde staatsmijn Emma werkten meer dan 5000 arbeiders . De zusters vonden hier al gauw een arbeidsveld waar ze hun beste krachten konden inzetten in de gezondheidszorg, op pastoraal en sociaal gebied en in het onderwijs (kleuter- en lagere school, huishoudschool en mulo).
Vanwege de sterke vermindering van het aantal zusters moesten ze in de loop der jaren hun activiteiten in de ziekenzorg en het onderwijs uit handen geven. In 1992 verhuisden de zusters naar het kleine vroegere Groene Kruis gebouw, het huidige Zonneborgh kloostertje. Tot ongeveer 2000 leefde hier een kleine internationale groep zusters die zich inzetten voor dak- en thuislozen, drugsverslaafden en asielzoekers. In het weekend logeerden er vaak jonge zusters afkomstig uit India, Indonesie,Filippijnen en Polen, die de Franse taal leerden in Banneux als voorbereiding voor hun inzet in Togo. Ook kwamen er regelmatig jonge mensen een poosje meeleven met de zusters. Enkelen van hen ontdenkten zo hun roeping als missiezusters en een van hen is nu zelf als missiezuster werkzaam in Togo.
Sinds 1992 heet ons klooster Zonneborgh. Deze naam geeft goed de doelstelling van onze gemeenschap weer. In de naam zitten de woorden zon en borgh. Zon staat voor warmte, licht en vreugde en borgh staat voor geborgenheid.
Momenteel bestaat onze communiteit uit 3 zusters. Ook nu nog willen we een open gemeenschap zijn met de nadruk op gastvrijheid voor zover dat op onze leeftijd nog mogelijk is. We willen licht, liefde en warmte uitstralen en geborgenheid bieden zowel aan elkaar als aan de gasten en bezoekers, die wij in ons eigen huis mogen ontvangen. Regelmatig is er in onze kleine kapel een Eucharistieviering die openstaat voor ieder die wil deelnemen. Ook U bent van harte welkom!