Moerwijk-Den Haag

 
Zr Yuliana, Zr Martini en Zr Elvira 
 
De aanwezigheid van de SSpS in Den Haag bestaat al lang; voorheen woonden we in Schilderswijk. Op 3 februari 2018 verhuisden we naar Moerwijk. Als kleine gemeenschap leven wij onze missionaire taak op sociaal en pastoraal gebied. In verschillende activiteiten proberen we onze droom van een open gemeenschap waar te maken. Zoals actieve in parochie, bezoek aan de zieken, communie brengen, migranten gemeenschap, bejaardenhuis, woord en communie vieringen en project auto buffet voor de mensen op straat.