Het vormingsproces

en de toelatings voorwaarden
We verwelkomen vrouwen in de leeftijd van 20 t/m 35 jaar die:
zich geroepen voelen door God tot een religieus - missionaire leven; een goede lichamelijke en mentale gezondheid hebben; in staat zijn om anderen te helpen en open staan voor persoonlijke en professionele groei; gericht op de navolging van Christus hun leven en geloof willen delen met andere vrouwen met dezelfde doelen.
 
Voor ons Missiezusters is vorming een voortdurend proces van Gods ontmoeting en inspelen op Gods scheppende Woord. Daarom is onze missionaire vorming een levenslange weg van omvorming en transformatie in Christus. Hoewel transformatie op de eerste plaats het werk van Gods Geest in ons is, vraagt het om ons persoonlijk antwoord. Ons vormingsproces stelt ons in staat Christus beter te leren kennen, te groeien in het vermogen tot grotere zelfgave, en de gaven te ontwikkelen die God ons heeft gegeven door dienstbaar te zijn aan anderen.
 
Vormings-fasen
De verschillende vormings fasen moeten als een geheel  gezien worden,  met  voor elke fase specifieke accenten en doelstellingen.  We kunnen zes vormingsfasen differentiëren:
1 - De fase van gewaarwording
2 - De Kennismakings fase 
3 - Het Pre- noviciaat 
4 - Het Noviciaat  (twee jaar)
5 - Tijdelijke geloften 
6 - Eeuwige geloften ( vind plaats na 6 jaar tijdelijke geloften)