Nieuws

12 december 2016

Op 11 december 2016 hebben de Missiezusters na bijna 100 jaar helaas afscheid moeten nemen van Treebeek

 “Alles heeft zijn uur, alles heeft zijn tijd”
(Prediker 3,1)

Op zondag 11 december namen de Missiezusters na 98 jaar definitief afscheid  van Treebeek. Dat gebeurde met een plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in de Barbarakerk. Na afloop van de viering was er in het kloostertje de Zonneborgh aan de Zonnestraat 5 gelegenheid voor een persoonlijk afscheid.
============ 

In vogelvlucht van 1918 tot 2016

Eind 1917 vraagt pater Pozzi in Treebeek aan de bisschop van Roermond om religieuzen, want in dit “mijnstadje” ligt een groot arbeidsveld voor hen gereed. De bisschop verwijst hem naar Steyl, waar Pater Arnold Janssen in 1889 onze congregatie heeft gesticht: Missiezusters Dienaressen van de H. Geest (SSpS)

Het overleg tussen pater Pozzi en het bestuur van de SSpS in Steyl verloopt positief, er worden 8 tot 10 zusters beloofd! Op 7 februari 1918 komen de eerste twee naar Treebeek, waar de Staatsmijn Emma hen een dubbele mijnwerkerswoning beschikbaar stelt. De zusters kunnen ook in dit mijnstadje hun missie-idealen inzetten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, pastoraal en sociaal werk en het doorgeven van onze spiritualiteit.

De Staatsmijn, met zo’n vijfduizend arbeiders, belooft een goede  medewerking.

Vooral de “Bewaarschool”  voorziet in een grote behoefte. De eerste dag komen er  122 kinderen! In de wijkverpleging komt het sociale aspect sterk naar voren, evenals in het onderwijs. Verder werken de zusters in het Basisonderwijs, de Naaischool, Huishoudschool. De buitenschoolse vorming “Mater Amabilis” biedt veel mogelijkheden voor contacten met jonge mensen. In 1946 begint de Mulo. Dat de school een goede naam heeft blijkt wel uit het feit dat deze Mulo “De Universiteit van Treebeek” wordt genoemd!

Aangezien het werk toeneemt en het aantal zusters groter wordt, is de behuizing gauw te klein. In 1925 wordt begonnen met de bouw van een klooster in de Zonnestraat. Dit wordt 2 maart 1926 ingezegend en draagt de naam “Antoniusklooster”.

Verschillende jonge vrouwen uit Treebeek zijn bij ons ingetreden. De laatste is Francien v.d. Bergen (1964). Zij heeft 13 jaar in Togo gewerkt, vooral voor gehandicapte kinderen. In maart van dit jaar heeft zij daar afscheid genomen en heeft hier o.a. een taak binnen het bestuur van de Nederlandse tak van onze congregatie.

Rond 1960 -1970  vermindert het aantal religieuzen en worden de activiteiten door leken overgenomen. De communiteit wordt kleiner, het Antoniusklooster wordt te groot. In 1991 verhuizen de zusters naar het verbouwde “Groene Kruis”, de “Zonneborgh”.

 Op 15 december vertrekken de laatste drie zusters dan naar Uden of Tilburg
Zuster Marie Rose Schakenraad, Vera  v.d. Haak, Marie José Geurts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'