Nieuws

6 januari 2018

Een jaar van communio met anderen

 Bruggen van vriendschap bouwen

en de handen ineen slaan met  allen die door dezelfde Geest geïnspireerd zijn

Waar gaat dit jaar voor ons missiezusters over?

Communio  of  Gemeenschap met anderen is een breed concept dat het uitgebreide spectrum van de culturele en religieuze diversiteit van Gods mensen omarmt via dialoog en levensgetuigenis. Meer dan ooit neemt onze missie steeds meer de vorm aan van dialoog, ontmoeting en samenwerking. De richtlijn van ons 14e Generale Kapittel zegt het als volgt:

We zijn geroepen om de handen ineen te slaan met al diegenen die door dezelfde Geest zijn geïnspireerd, zoals onze lekenpartners in missie en zij die tot andere organisaties, culturen en religies behoren.

• We respecteren de specifieke roeping van onze lekenpartners en engageren in wederzijdse onderscheiding en besluitvorming omwille van missie.

• We netwerken met andere organisaties en verbreden de kring van samenwerking en vriendschap.

• We gaan met respect de dialoog van leven en actie aan met mensen met andere overtuigingen.

• We gebruiken sociale media en moderne technologie op een creatieve en verantwoorde manier om het goede nieuws van Gods liefde te delen.

Thema: Bruggen van vriendschap bouwen

De handen ineen slaan met al diegenen die door dezelfde Geest geïnspireerd zijn, zoals onze lekenpartners in de missie en zij die tot andere organisaties, culturen en religies behoren.

Opening van het jaar: Plechtigheid van Driekoningen 2018 - hoewel het feest in sommige oosterse kerken op een andere datum valt, kiezen we deze dag vanwege zijn universele aantrekkingskracht als de viering van Gods openbaring aan alle mensen.

Afsluiting van het jaar: 25 januari 2019 werd gekozen omdat het de afsluiting is van de jaarlijkse internationale christelijke oecumenische  week van het gebed voor de eenheid van de Christenen.