Nieuws

17 augustus 2018

Zr Francien van den Bergen


R. I. P.

Na een leven van eenvoud en dienstbaarheid en vervroegd afscheid van
Afrika en Nederland is Zuster Francien van ons heengegaan,
onze dierbare medezuster, zus, schoonzus en tante

Zuster Francien S.Sp.S.
Francisca, Hubertina, Maria van den Bergen

Geboren 20 augustus 1964 te Brunssum
Overleden op 17 augustus 2018 te Uden

Zuster Francien is 53 jaar geworden en was 23 jaar
Missiezuster Dienares van de Heilige Geest.

Ieder leven is kostbaar en kwetsbaar. Zuster Francien heeft beide aspecten bijzonder mogen ervaren. Getroffen door een niet te overwinnen ziekte werd zij uit ons midden weggenomen. Als religieus heeft ze op geheel eigen wijze gestalte gegeven aan haar roeping. Niets kon haar gelukkiger maken dan de wetenschap dat ze iets kon betekenen voor een ander. Vooral voor de kinderen met een beperking in Togo, waar ze 13 jaar met hart en ziel inhoud heeft gegeven aan haar leven. Bij haar terugkeer naar Nederland heeft zij zich nog drie en een half jaar ingezet voor sociaal, maatschappelijk pastoraal werk. Tot het laatst heeft ze haar humor en positiviteit met ons allen gedeeld, vanuit de door haar beleefde spiritualiteit.

Wij zijn dankbaar voor het vruchtbare leven van zuster Francien en gedenken haar tijdens de Eucharistieviering op woensdag 22 augustus a.s. om 14.00 uur in de kapel van het verpleeghuis het Retraitehuis te Uden. Daarna zullen we haar begeleiden naar haar laatste rustplaats op ons kloosterkerkhof aldaar.

Zuster Francien is opgebaard in de rouwkamer van het Retraitehuis. Er is een parkeergelegenheid tegenover het retraitehuis in het sportpark.

Uden, 17 augustus 2018                      Namens de familie van den Bergen 
Volkelseweg 30                                     en medezusters
5405 NA Uden                                       Zuster Melina Polo S.Sp.S.