Nieuws

22 oktober 2018

25e Provinciaal Kapittel

  
van de Missiezusters  SSpS in Nederland 

Op 20 en 21 okober kwamen wij, SSpS zusters van de Nederlandse Provincie,  samen in Uden voor ons 3 jaarlijkse Provinciaal Kapittel. 

Het thema voor deze bijeenkomst was "Samen gaan we verder". Zr. Melina, onze provinciale leidster, verwelkomde de 21 zusters en andere genodigden hartelijk. De tweedaagse bijeenkomst werd gefaciliteerd door Mw. Wil Bus. Andere uitgenodigde personen waren: dhr Gerard Moorman als secretaris en Tineke Verkuylen als assistent-secretaresse; enkele medewerkers namelijk Mw Ans Kremers, Mw Ria Toonders, Mw Leni Gielen, Mw Karin Verstraten en dhr. Ton Raaijmakers die ons inzicht gaf in de huidige financiële status van de provincie. Pater Avin Kunnekkadan, de provinciale leider van de paters SVD,  ging ons deze 2 dagen voor in de Eucharistie vieringen en was ook aanwezig tijdens de hele vergadering.

We hadden groepsgesprekken over persoonlijke en gemeenschappelijke ervaringen betreffende de richtlijnen van het Generaal Kapittel over Communio met God, met anderen, met gemarginaliseerden, met de schepping, met elkaar en met de congregatie. Belangrijke zaken en aanbevelingen werden ook besproken en er werden beslissingen genomen met betrekking tot de toekomst van de provincie. Het was inderdaad een door de Geest geleide vergadering en iedereen was blij en dankbaar.
Want zo verschillend als we ook zijn in leeftijd, nationaliteiten en culturen, we zijn ten diepste met elkaar verenigd  in één Geest.

Voor meer foto's over onze bijeenkomst  klik hier