Nieuws

18 december 2019

Herbenoeming Zr Elsy

Na 16 jaar voelde ik mij geroepen om terug te keren naar de Nederlandse Provincie waar ik 12 jaar lang als missiezuster mocht meewerken met onze nieuwe HIRCOS gemeenschap in den Haag. Vanwege mijn gezondheid keerde ik terug naar India. Maar nu, net voor Kerstmis arriveerde ik weer in Nederland, in Uden. Ik kwam terug om bij en tussen onze zusters te zijn, de gelederen te versterken.  Ik voelde me meteen weer thuis, ik ken de zusters en heb de taal gelukkig nog niet verleerd en vind het makkelijk om weer te acclimatiseren. Ik ben hier dankbaar voor en met de Heilig Maria zing ik: “Met heel mijn hart roem ik de Heer, met al mijn adem juich ik om God, mijn redder”.
Zr. Elsy Varghese