Nieuws

12 september 2021

- - - -

  
Zr Achillia Meijers RIP

Ik vermag alle dingen door Christus
die mij kracht geeft 

Dankbaar voor wat zij voor ons en zovele anderen heeft betekend, delen wij u mede dat in gelovig vertrouwen op haar Heer van ons is heengegaan onze dierbare medezusters, zus en tante

Zr Achillia S.Sp.S.
Cecilia Maria Meijers

Ze werd geboren op 2 mei 1927 op de holst te Posterholt
en overleed op 12 september 2021 te Uden.
Zuster Achilla is 94 jaar geworden en was 65 jaar
Missiezuster Dienares van de Heilige Geest

In dankbaarheid willen we haar gedenken tijdens de Eucharistieviering op vrijdag 17 september a.s. om 14.00 uur in de kapel van het Retraitehuis, Volkelseweg 30 te Uden. Daarna begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats op het kloosterkerkhof.