Missieprocuur

Op 15 december 2016 is het kantoor van de missieprocuur verhuisd van ons klooster “Zonneborgh” in Treebeek naar ons klooster in Tilburg.  De missieprocuur behartigt de belangen van onze missiezusters in het buitenland en ondersteunt onze  missionaire projecten. 

Mocht U ons werk willen ondersteunen dan kunt u een
Gift overmaken naar:  Missiezusters  NL80INGB0001070624 

We besteden uw gift daar waar het het meest nodig is, maar u kunt er ook zelf een bestemming bij vermelden. We  informeren u graag over de mogelijkheden.

Zr Marie Jose Geurts SSpS
Mailadres: marie-jose-geurts@hotmail.com
Telefoon: 013 4609 137