Missieprocure


De missieprocure behartigt de belangen van onze missiezusters in het buitenland en ondersteunt onze  missionaire projecten.  
Mocht U ons werk willen ondersteunen dan kunt u een gift overmaken naar:  Missieprocure Uden  NL18INGB0001157973 

We besteden uw gift daar waar het het meest nodig is, maar u kunt er ook zelf een bestemming bij vermelden. We  informeren u graag over de mogelijkheden.

Zr Marie Jose Geurts SSpS
Mailadreszrmariejosessps@gmail.com     
Telefoon: 013 4609 137