Het vormingsproces

en de toelatings voorwaarden

We verwelkomen vrouwen in de leeftijd van 20 t/m 35 jaar die:
zich geroepen voelen door God 
tot een religieus - missionaire leven;

een goede lichamelijke 
en mentale gezondheid hebben;

in staat zijn om anderen te helpen en
open staan voor persoonlijke 
en professionele groei;

gericht op de navolging van Christus
hun leven en geloof willen delen
met andere vrouwen 
met dezelfde doelen.

Vorming

Voor ons Missiezusters is vorming een
voortdurend proces van
Gods ontmoeting
en inspelen op Gods scheppende Woord.

Daarom is
onze missionaire vorming
een levenslange weg van omvorming
en transformatie in Christus.

Hoewel transformatie
op de eerste plaats het werk van Gods Geest in ons is,
vraagt het om ons persoonlijk antwoord.

Ons vormingsproces stelt ons in staat
Christus beter te leren kennen,
te groeien in het vermogen
tot grotere zelfgave,
en de gaven te ontwikkelen die 
God ons heeft gegeven door 
dienstbaar te zijn aan anderen.

Vormings-fasen

De verschillende vormings fasen moeten als een geheel  gezien worden,  met  voor elke fase specifieke accenten en doelstellingen.  We kunnen zes vormingsfasen differentiëren:

1 - De fase van gewaarwording
2 - De Kennismakings fase 
3 - Het Pre- noviciaat 
4 - Het Noviciaat  (twee jaar)
5 - Tijdelijke geloften 
6 - Eeuwige geloften ( vind plaats na 6 jaar tijdelijke geloften)
 - - Meer details