Wie zijn wij

Wij zijn...
een religieuze missionaire gemeenschap van vrouwen discipelen van Jezus in een internationale congregatie, een groep van ca 3000 vrouwen afkomstig uit verschillende culturen en naties.
Wij leven en werken...
in 50 landen, vanuit interculturele leefgemeenschappen, en dragen zo bij aan het veelkleurige en diverse leven van de wereldkerk.
We zetten ons in...
voor mensen in een kwetsbare positie, door aandacht en geestelijke en maatschappelijke ondersteuning.
Wat ons bezielt en verbindt...
is de liefde van de Drie-ene God en de roeping om te delen in de universele missie van God in Jezus Christus en de dynamiek van de Heilige Geest. Vanuit die kracht leven wij en proberen we op eigentijdse wijze gestalte te geven aan wat onze stichter, de Heilige Arnold Janssen, als volgt verwoordde in zijn motto :
Dat de Heilige Drie-ene God leve in onze harten
en in de harten van alle mensen