Spiritualiteit

Als missiezusters dienaressen van de heilige Geest zijn wij geworteld in een TRINITAIRE SPIRITUALITEIT. Dat wil zeggen dat we ons ten diepste gekend en bemind weten in een God die in Wezen niet eenzaam en alleen, maar gemeenschap en relatie is!

Vanuit deze relatie delen we in de missie van Jezus en proberen we de bewegingen van de Heilige Geest in de wereld van vandaag te onderscheiden en er gestalte aan te geven. Hierbij staat centraal het beleven en present stellen van het evangelie volgens onze eigen spiritualiteit.

Kernelementen daarin zijn gemeenschap, gebed en missie.
 
Gemeenschap
Religieus gemeenschapsleven is meer dan samen wonen in een groep, zoals ook een gezin meer moet zijn dan een aantal individuen die samen een huis bewonen. In onze gemeenschappen proberen we op zo'n manier te leven, dat ze tot plekken worden waarin de Geest ons vormt en opbouwt. Dit betekent in het gewone leven van alledag dat ze tot plekken van gastvrijheid worden waar iedereen (wijzelf en anderen) zich thuis voelt.
Dit betekent ook dat er zorg en aandacht is in elke levensfase voor ieders persoonlijke groei. Deze onderlinge verbondenheid reikt echter verder dan alleen deze plaatselijke gemeenschappen. Ze strekt zich uit over medezusters, medebroeders en leken in alle continenten, die ieder op hun eigen manier deze ene spiritualiteit beleven.
Gebed
In ons leven spelen bezinning en gebed, zowel gezamenlijk als persoonlijk, een grote rol. Vaste momenten zijn er, die daar gericht ruimte voor proberen te maken. Tegelijk leggen wij ons erop toe, om door de dag heen in contemplatieve aandacht aanwezig te zijn - luisterend en gevoelig voor de bewegingen van Gods Geest in de wereld.
Missie
Als missiezusters weten wij ons vanuit dit evangelisch gemeenschapsleven en vanuit deze luisterend-biddende grondhouding bewogen tot wat wij onze missie noemen; namelijk in creatieve trouw handen en voeten te geven aan de bewegingen van Gods Geest.
In onze Nederlandse gemeenschappen uit zich dat concreet in:
  • het werken met randgroepen;
  • het opkomen voor de rechten van de vrouw;
  • het pastoraat, geestelijke begeleiding, bezinning en retraite aanbod;
  • de inzet voor gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping;
  • het bevorderen van interreligieuze dialoog;
  • mantelzorg en aandacht voor elkaar in ouderdom;
  • het zinvol doorleven van ouder worden;
  • het intense gebed van onze oudere zusters;
  • het ondersteunen van initiatieven van onze medezusters in andere provincies.
Deze drie levensgebieden zijn nauw met elkaar verweven. Zodoende kunnen we zeggen dat ons gemeenschapsleven en ons gebedsleven wezenlijk missionair zijn, en dat omgekeerd onze primaire missie gelegen is in de opbouw en in de beleving van ons religieus gemeenschapsleven.