Zr. Maria Helena Stollenwerk

werd op 28 november 1852 geboren in Rollesbroich, een dorp in de Eifel. Vanaf haar kinderjaren voelde zij zich aangetrokken tot het missiewerk. De verhalen, die ze in een missietijdschrift las, over te vondeling gelegde weeskinderen in China maakten diepe indruk op haar. Er groeide een diep verlangen in haar om naar China te gaan en daar voor deze weeskinderen te zorgen. Maar in de tijd waarin Maria Helena leefde was dat voor vrouwen een onmogelijkheid. Later schrijft ze: " Ik was vaak bedroefd dat ik een meisje was. Dan dacht ik, als ik een jongen was dan zou ik kunnen studeren, missionaris worden en naar de missie gaan".

In 1881 krijgt Maria Helena in Aken het adres van Arnold Janssen. Ze krijgt weer hoop en bezoekt hem in Steyl in het voorjaar van 1882. Het wordt het meest beslissende moment van haar leven. Arnold Janssen zegt dat hij de medewerking van vrouwen in het missiewerk belangrijk vindt en dat hij erover denkt een zusterscongregatie te stichten. Helena schrijft: "Ik was volgens mij nog nooit zo gelukkig geweest. Ik voelde dat ik hier op de juiste plaats was, of in ieder geval, dat het doel en de taak van deze gemeenschap overeenkwamen met datgene, waarvan ik dacht, dat God van mij verlangde". Ze komt dat jaar nog naar Steyl en helpt mee in de keuken. Maar het duurt nog tot 1889 voordat Arnold Janssen eraan toe is om samen met Helena Stollenwerk en Hendrina Stenmans de congregatie te stichten van de missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest.

Nadat Zr Maria Helena Stollenwerk in 1894 haar geloften had afgelegd werd ze echter niet naar China gezonden. Haar taak lag in Steyl, waar zij als overste de basis moest leggen voor de jonge missiecongregatie. In 1898 verhuisde zij op verzoek van Arnold Janssen naar de contemplatieve groep die Arnold Janssen begonnen was. Daar stierf ze twee jaar later op 3 februari 1900 aan tuberculose en hersenvliesontsteking. Haar droom naar China te gaan werd nooit verwezenlijkt, maar haar verlangen werd werkelijkheid en leeft verder in de harten van de missiezusters verspreid over de hele wereld.