Zr. Josefa Hendrina Stenmanns

Moeder Josefa, zoals Hendrina Stenmanns door haar medezusters wordt genoemd, werd op 28 mei 1852 als oudste van zeven kinderen geboren in het Duitse dorpje Issum. Al vroeg in haar leven had ze een hart voor de armen, zieken en stervenden. Haar wens om franciscanes te worden, ging door verschillende omstandigheden niet in vervulling. Door een leerling van haar vader, die missionaris in Steyl wilde worden, werd het missionaire vuur in haar gewekt. In 1884 ging ze naar Steyl. Hier was ze aanvankelijk met andere vrouwen in dienst van het nog jonge Missiehuis dat de in 2003 heilig verklaarde Arnold Janssen in 1875 daar had gesticht.

Na de stichting van de Missiecongregatie Dienaressen van de Heilige Geest in 1889, ontving Hendrina op 17 januari 1892 het kloosterhabijt en de naam Zuster Josefa. Samen met Moeder Maria (Helena Stollenwerk) legde zij het fundament voor de jonge gemeenschap van zusters. Haar praktische en organisatorische bekwaamheden kwamen haar goed van pas bij het leiden van de steeds maar groeiende gemeenschap. Ze was een talentvolle pedagoge en had een bijzondere gave om jonge vrouwen in te leiden in het kloosterleven. Met warmte, vriendelijkheid, hulpvaardigheid en goedheid ging zij om met zusters en gasten. In 1898 werd ze overste nadat Moeder Maria zich op wens van Arnold Janssen aansloot bij de groep aanbiddings- of slotzusters. De missiezusters hielden van Moeder Josefa en waardeerden haar zeer. Zij onderhield briefcontact met de zusters die intussen naar diverse landen in de wereld waren uitgezonden. 
Eind 1902 begon haar lijdensweg. Reuma, astma-aanvallen, ademnood en waterzucht leidden uiteindelijk op 20 mei 1903 tot haar dood, 50 jaar oud. Zij werd aanvakelijk begraven op het kloosterkerkhof. In 2008 werd zij zaligverklaard en bijgezet in de kloosterkapel van het H. Hart Klooster te Steyl.