Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken en overeenkomsten met Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest, Volkelseweg 30, 5405 NA Uden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Missiezusters verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.

Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Missiezusters deze gegevens nodig heeft

Missiezusters verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • verzenden van onze nieuwsbrief

Hoelang Missiezusters deze gegevens bewaart

Missiezusters bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verstrekt. Je gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen

Missiezusters verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Missiezusters maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:

 • De site gebruikt Google Analytics-cookies
 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google
 • Er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen binnen Google
 • Er worden geen andere Google-diensten gebruikt in combinatie met de Google Analytics-cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@missiezusters.org. Missiezusters zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging en SSL

Missiezusters neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Missiezusters maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.