Pater Arnold Janssen

Arnold Janssen werd geboren op 5 November 1837 in de Duitse plaats Goch, als tweede kind van de voerman Gerhard Janssen en zijn vrouw Anna Katherina. Hij groeide op met 5 broers en 2 zussen en studeerde mathematiek en natuurwetenschap in Münster en Bonn. Na zijn priesterwijding in 1861 werkte hij eerst als leraar aan een gymnasium in Bocholt.
Gevormd door zijn opvoeding in een diep religieus katholiek gezin voelde hij zich op een bijzondere wijze verbonden in en bewogen door gebed. Hij kwam in aanraking met het 'Apostolaat van het gebed' een missionaire beweging uit Frankrijk, die zich ten doel stelde de mensen in gebed tot levend geloof te brengen. Het contact met deze beweging bracht in deze eenvoudige, wat schuchtere priester, een ommekeer teweeg. Hij investeerde al zijn tijd, geld en creativiteit in de verbreiding van dit Apostolaat. Tijdens zijn vakanties bezocht hij bijna 300 parochies in het bisdom Münster om het Apostolaat van het Gebed te verbreiden. Daarbij groeide zijn gevoel voor oecumene en ontwaakte in hem geleidelijk het bewustzijn van de spirituele honger van mensen, ook buiten de grenzen van zijn eigen diocees en kreeg hij oog voor de wereldwijde missie van de kerk. Hij besloot zijn hele leven in dienst te stellen van het werken aan de missionaire bewustwording (in Duitsland). Daarom gaf hij in 1873 zijn werk in het onderwijs op en gaf kort daarop een tijdschrift uit onder de naam: "Der kleine Herz-Jesu-Bote". In dit maandblad publiceerde hij nieuws uit verre landen en spoorde hij de Duitstalige katholieken aan om zich meer voor de missie in te zetten.
In 1875 stichtte hij in het Nederlandse dorpje Steyl een missiecongregatie voor mannen, de SVD (Societas Verbum Divini) "Het Gezelschap van het Goddelijk Woord". Samen met zuster Maria Helena Stollenwerk en zuster Josefa Hendrina Stenmans stichtte hij in 1889 de missiecongregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest, en later in 1896 de missiecongregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest van de eeuwigdurende aanbidding. De congregaties groeiden enorm en breidden zich uit over alle werelddelen. In het jaar dat hij stierf, 1909, leefden en werkten er meer dan 1.500 priesters, broeders en zusters in China, Italië, Argentinië, Oostenrijk, Brazilië, de Verenigde Staten, de Filippijnen, Chili, Japan en Papoea-Nieuw-Guinea. De zgn. 'Arnoldus familie' bestaat vandaag de dag uit meer dan 10.000 leden uit alle continenten.