Uden - Het Retraitehuis

Geschiedenis
In 1911 kochten de SVD missionarissen van Steyl het klooster van de zusters Ursulinen aan de Volkelseweg in Uden en begonnen er een opleidingshuis voor Nederlandse jonge mannen die missionaris wilden worden. De missiezusters van Steyl wilden ook graag een Nederlandse afdeling beginnen om jonge vrouwen op te leiden . Er was grond beschikbaar op de Molenheide, tegenover het Missiehuis van de SVD missionarissen, en zo kwamen de missiezusters in 1912 op uitnodiging van de missionarissen naar Uden. Ze werden voorlopig ondergebracht in de school van het Missiehuis.
Na de zomer van 1913 was het aantal studenten in het Missiehuis echter zo gegroeid dat de zusters wegens plaatsgebrek al naar het nog in aanbouw zijnde klooster verhuisden. Op 1 december 1913 vond de plechtige inwijding plaats van het gebouw dat nu nog steeds bekend staat als "Het Retraitehuis".
Plaats van bezinning en gebed. 
Vanaf het begin was Het Retraitehuis een plaats van bezinning en gebed. Naast de opleiding en vorming van jonge vrouwen in het religieuze leven wijdden de zusters zich aan het retraitewerk. Ruim 80 jaar hebben ze dit werk met veel liefde en inzet gedaan. In religieus Nederland werd het Retraitehuis in Uden een begrip. In 1951 verwelkomden de zusters al de honderd duizendste retraite deelnemer.
Het Retraitehuis als verpleeg- en verzorgingshuis.
De zusters werden ouder en er keerden ook veel missiezusters na een langdurig verblijf in het buitenland weer terug in Nederland. De kleine ziekenboeg in het klooster van Uden en Baexem kon de zorg voor zoveel ouderen niet meer aan en dus werd Het Retraitehuis is in 1998 ingrijpend omgebouwd tot Klooster Verzorgingshuis. Hier leven en wonen onze oudere missiezusters en sinds 2016 grotendeels ook andere bewoners die extra zorg nodig hebben.