Communicatie

COMMUNICATIECOMMISIE:
Om zowel  binnen als buiten de Nederlandse SSpS Provincie de communicatie te bevorderen en informaties  en activiteiten te documenteren is er door het bestuur een team van zusters aangesteld.
MISSIE:
  • Het verkondigen van het Koninkrijk van God door gebruik te maken van de media. 
  • Ondersteuning van communicatie tussen leken collega’s  en medezusters van  onze provincie.     
  • Het versterken van de gemeenschapsband en eenheid bevorderen in de SSpS gemeenschappen en met anderen door middel van bestaande media ( website,  facebook, video's, afbeeldingen, nieuwsbrief en jaarlijkse uitgave van ons blad ONDER ONS).
Op dit moment is zr. Lili Purwanti verantwoordelijk voor deze commisie en zr. Melina Polo en Tineke Verkuijlen werkt mee aan ONDER ONS.