Missie

Missie betekent zenden. Het woord verwijst naar degene die zendt: GOD. De vader stuurde zijn zoon en hij stuurt nog steeds mensen in de Heilige Geest. Zodat we zijn liefde kunnen herkennen en er geluk in vinden: voor ons mensen, voor de hele aarde.
 
Wij, Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest, weten ook dat we gezonden zijn om Jezus te volgen. Omdat GODS geest ons is gegeven, kunnen we werken aan een broederlijke en zusterlijke wereld. Wij willen bijdragen aan het feit dat mensen en de hele schepping in vrede kunnen zijn en dat het beloofde "leven in overvloed" (Johannes 10:10) tot op zekere hoogte kan worden ervaren. We vertrouwen erop dat GOD uiteindelijk zelf toekomst en leven geeft - voorbij de dood.
Proclamatie, getuigenis geven van GOD betekent voor ons: In wat we spreken - in wat we doen - in ons hele leven moet het goede nieuws van GODS liefde doorschijnen. Missie leeft dus van liefde, missie zelf is liefde.
 
Missie als vorm van liefde?!
Historisch gezien hebben mensen precies het tegenovergestelde ervaren. Het trefwoord "zending" roept dus nog steeds associaties op als gedwongen doop, slavernij, geweld. Veel mensen zijn op hun hoede en afstandelijk als ze horen over missies. Niemand wil bekeerd worden. Terecht. Want alle activiteiten die onder het label "missionaris" lopen maar de menselijke vrijheid en waardigheid niet beschermen, zijn dat niet precies. Het is een getuigenis tegen de missie omdat de uitzending niet los kan worden gezien van de inhoud ervan. GODS liefde geeft mensen alle vrijheid, verdraagt ​​afwijzing, is geduldig, barmhartig, hofmakerij - dit is de enige manier waarop missie kan worden geleefd.