Social Pastoraal

Deelnemen aan het leven in overvloed
Met mensen die in moeilijke levenssituaties moeten leven, proberen wij, hoopvol naar een betere toekomst te kijken. We ondersteunen mensen in noodsituaties en houden daarbij de verschillende dimensies van het leven in de gaten: de fysieke, sociale, psychologische en ook de spirituele dimensie.
Het doel is dat ieder mens kan ervaren wat hem toekomt omdat hij gemaakt is naar het beeld van God: Deelname aan een broederlijke en zusterlijke wereld, deelname aan het leven in overvloed. De inzet voor de individuele persoon kan niet los worden gezien van de inzet voor het veranderen van structuren naar meer rechtvaardigheid: pleitbezorging maakt ook deel uit van sociaal pastoraal werk.
In de Nederlandse provincie zijn er twee projecten die zich richten op het sociale pastorale gebied: in Den Haag (Dakloos project) en in Amsterdam (KiemKracht).
Daarnaast worden individuele zusters op verschillende manieren betrokken, bijvoorbeeld voor vluchtelingen of in een verzorgingshuis.
Afhankelijk van de lokale situatie zijn er wereldwijd zeer verschillende prioriteiten op het gebied van sociaal pastoraal. Onze zusters hebben hun eigen instellingen, bijvoorbeeld op het gebied van gehandicapten en jeugdzorg, en ze werken ook in vele andere instellingen en projecten.