GVS

Gerechtigheid, vrede en integriteit van de schepping
Onze missionaire inzet wordt gekenmerkt door het zoeken naar gerechtigheid en vrede en zorg voor de integriteit van de schepping (JPIC).
Met het oog op mondiale processen die verantwoordelijk zijn voor groeiende ongelijkheid, armoede en ellende, gezien de uitbuiting van onze planeet met gevolgen als de opwarming van de aarde en het uitsterven van soorten, weten we dat we voor de uitdaging staan ​​om de betekenis van solidariteit opnieuw te spellen. Solidariteit die zich uitstrekt tot onze medemensen wereldwijd en die onze verantwoordelijkheid jegens medeschepselen, bezielde en levenloze natuur serieus neemt. Voor ons, is een dergelijke missionaire inzet zowel een spirituele gebeurtenis als een politieke daad.