Amsterdam

 

Zrs. Melina, Lili en Eustokhia 

Het jaar 2014 was een nieuw begin in Amsterdam.
Na een uitgebreide verkenning van de situatie in Amsterdam eind 2013 zijn de eerste twee zusters (zr. Celine en zr. Judith) op 1 februari 2014 verhuisd naar Amsterdam Oost. We vonden onderdak op de 1e verdieping van de pastorie in de ABG-parochie. We werden hartelijk ontvangen door en voorgesteld aan de parochie-gemeenschap tijdens de Eucharistieviering. In april 2015 kwam zr. Lili onze kleine gemeenschap versterken.
Een goede start; de samenwerking tussen parochie, de zusters en de vrijwilligers verloopt goed. We zijn een kleine gemeenschap (Zrs. Melina, Eustokhia en Lili) maar als missionaire geloofsgemeenschap geven we vorm aan onze missionaire opdracht van de Anna-Bonifatius en Gerardus-parochie.
Onder de naam KiemKracht werken we samen met de Paters SVD van Duivendrecht. Met het  KiemKracht project proberen we  een open gemeenschap te bouwen. Een gemeenschap waar iedereen welkom is.