Communicatie

 COMMUNICATIECOMMISIE:

Om zowel  binnen als buiten de Nederlandse SSpS Provincie de communicatie te bevorderen en informaties  en activiteiten te documenteren is er door het bestuur een team van zusters aangesteld.

MISSIE:

  • Het verkondigen van het Koninkrijk van God door gebruik te maken van de media. 
  • Ondersteuning van communicatie tussen leken collega’s  en medezusters van  onze provincie.     
  • Het versterken van de gemeenschapsband en eenheid bevorderen in de SSpS gemeenschappen en met anderen door middel van bestaande media ( website,  facebook, video's, afbeeldingen, nieuwsbrief en jaarlijkse uitgave van ons blad ONDER ONS).

De communicatiecommissie  bestaat uit:

Zr. Lili, Zr. Melina, Zr. Judith en Zr. Medylyn. 
Tineke Verkuijlen werkt mee aan ONDER ONS.