GVS

Gerechtigheid, vrede en integriteit van de schepping 

Onze missionaire inzet wordt gekenmerkt door het zoeken naar gerechtigheid en vrede en zorg voor de integriteit van de schepping (JPIC).

Met het oog op mondiale processen die verantwoordelijk zijn voor groeiende ongelijkheid, armoede en ellende, gezien de uitbuiting van onze planeet met gevolgen als de opwarming van de aarde en het uitsterven van soorten, weten we dat we voor de uitdaging staan ​​om de betekenis van solidariteit opnieuw te spellen. Solidariteit die zich uitstrekt tot onze medemensen wereldwijd en die onze verantwoordelijkheid jegens medeschepselen, bezielde en levenloze natuur serieus neemt. Voor ons, de Steyler Missionary Sisters, is een dergelijke missionaire inzet zowel een spirituele gebeurtenis als een politieke daad.

Vier mogelijkheden waarop we aan vrede kunnen werken:          
1. Gebed. Bid het ‘Gebed voor evangelische geweldloosheid’ (zie onderaan) in eigen kring. Bid regelmatig om inzicht en wijsheid hoe we een bijdrage kunnen leveren aan vrede in de wereld. Bid ook voor mensen die zich al op geweldloze manier inzetten voor vrede en verzoening: mensenrechtenactivisten, vredesactivisten, dienstweigeraars en allen die op geweldloze wijze hun leven riskeren om te werken aan vrede.
2. Creëer momenten van inspiratie. Lees bijvoorbeeld de verklaring die is opgesteld door de deelnemers aan de conferentie over geweldloosheid en rechtvaardige vrede.
Zie: (http://www.paxchristi.be/sites/default/files/slotverklaring-congres-rome_13042016.pdf  ) 
Kijk samen naar inspirerende films, zoals ‘The Sultan and the Saint’ over de ontmoeting tussen Franciscus van Asissië en de sultan in 1220; Gandhi (de IndiaasBritse dramafilm uit 1982 van Richard Attenborough); Selma (over de vrijheidsstrijd van de zwarte bevolking in het Zuiden van de VS).
3. Bouw aan vrede in eigen leven en eigen omgeving. Op de website https://www.kstate.edu/nonviolence/med ia/64ways_list.htm staan 64 manieren waarop we kunnen bouwen aan vrede.
4. Steun organisaties die zich inzetten voor geweldloze inzet voor vrede, zoals Peace Brigades Nederland (http://www.peacebrigades.nl/), geweldloosheid (www.paceebene.org). Steun campagnes voor een geweldloze oplossing van de conflicten in Syrië, Irak en Jemen.
 
Gebed voor evangelische geweldloosheid
Zalig die vrede brengen, heeft U gezegd, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Wij vragen U, God, ons te vergeven voor de momenten waarop we verdeeldheid of onbegrip hebben gezaaid in onze gemeenschappen.
Wij weten dat verbondenheid niet tot stand komt door middel van geweld, maar door een voortdurende ommekeer.
Wij vragen U om de genade geen kwaad te spreken, niet te bekritiseren, geen verdeeldheid te zaaien, zodat vrede kan heersen in onze harten.
Geef dat deze ommekeer van ons hart leidt tot een ommekeer in onze acties.
 -------
 vivatinternational
Laten we samen een betere plaats maken van deze wereld